Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Športový klub PRIETRŽKA

O nás

Vitajte na stránke občianskeho združenia, ktorý bol založený ako prvý tohto druhu v histórii obce Prietržka.

Ako to vlastne vzniklo  yes

    Všetkým v obci je známe, že sa celý rok každú nedeľu (ak to počasie dovolí) stretáva skupina nadšencov na miestnej "umelej tráve" a hrá futbal. Aj preto táto skupina dostala názov "nedelňáci". Pristúpiť mohol hocikto, ktorý mal čestné úmysle...... a mohol hrať.

Táto činnosť sa tak stala populárna, že prichádzalo na "neďeľnú párty" čím viacej športových nadšencov, aby si zahrali futbal - a nielen starí - ale aj mladí. Postupom času sa kondícia a taktické umenie futbalistov začalo zlepšovať - a samozrejme sa zlepšuje. No a ako to býva dobrým zvykom, začalo sa diskutovať - čo a ako by sa mohlo spraviť nielen pre športovcov ale aj obec. Prichádzali rôzne myšlienky a návrhy, z ktorých jedno bolo založiť oficiálne občianske združenie. Prečo ? ..... aby boli jasné pravidlá, jasný program, jasné ciele, a myslíme že už bolo treba aj povedať ostatným občanom Prietržky, že to myslíme vážne.

Odstupom času sa dnes na tomto webe dočítate, čo sme za posledné obdobie vykonali.

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

 

Výňatok zo stanov združenia:

 

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Športový klub Prietržka

 

Čl. I

Základné ustanovenia

 

 • Názov občianskeho združenia:          Športový klub Prietržka
 • Sídlo občianskeho združenia:             Prietržka č. 88, 908 49 Vrádište
 •  
 • Občianske združenie (ďalej len OZ) Športový klub Prietržka je v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. dobrovoľným združením, ktoré prostredníctvom jeho členov vykonáva záujmovú činnosť.

 

 • OZ Športový klub Prietržka je otvorenou, samostatnou a nezávislou právnickou osobou, vykonávajúcou činnosť podľa vlastných stanov a vnútorných predpisov a v súlade s právnymi predpismi SR.

 

Čl. II

§Poslanie a ciele

 

 • Poslaním OZ Športový klub Prietržka je uspokojovať mnohostranné záujmy občanov obce Prietržka a okolitých obcí, mládeže a dospelých v oblasti športu, usporiadania spoločensko-kultúrnych podujatí, vzdelávania a výchovy mládeže, neziskových verejnoprospešných pracovných a sociálnych aktivít.

 

 • Ciele OZ Športový klub Prietržka sú:
 • pestovať u členov radosť z pohybu, poskytovať regeneráciu fyzických síl a možnosť prevencie civilizačných ochorení,
 • viesť deti a mládež ku športu a ďalšej športovej činnosti, telesnej kultúre a zdravému životnému štýlu,
 •  vzdelávanie detí a mládeže
 • vytvárať podmienky pre športové vyžitie v rôznych druhoch športu,
 • rozvíjať rekreačnú športovú činnosť pre deti, mládež, ale aj dospelých, 
 • spolupracovať s ostatnými občianskymi združeniami podobného zamerania na Slovensku a v zahraničí  pri organizácii súťaží a spoločensko-kultúrnych akcií,
 • organizovať turnaje, stretnutia, sústredenia,  relaxačné pobyty pre regeneráciu a oddych
 • organizovať verejno-prospešné práce, prípadne sociálnu výpomoc
 • obhajovať záujmy svojich členov
 • propagovať vlastnú činnosť, telesnú výchovu a šport
 • vytvárať podľa svojich možností ekonomické, materiálno technické, personálne, administratívne, sociálne, bezpečnostné a iné podmienky na činnosť OZ i jej členov

 

TOPlist